چه اتفاقی برای قوم اسرار آمیز مایا افتاد؟

مایا قومی بود در امریکای مرکزی که معبدی به شکل هرم با 365 پله که به تعداد روزهای سال است، ساختند.

آنها دانش ستاره شناسی فوق العاده ای داشتند و تمام خسوف ها و کسوف ها را به دقت تا سال 2012 پیشبینی کرده اند.

قوم مایا نوعی خط هیروگلیف داشتند.

نقطه ی عطف تمدن مایا شخصی است به نام فرزند آتش.

در سال 378 میلادی جنگجویی به واکا از شهر های مهم مایا وارد می شود.

واکا در جایی قرار دارد که امروزه گواتمالا نامیده می شود.

فرزند آتش به عنوان فرستاده ای از سوی قدرتی بزرگ به واکا می رود.

بعدها نام او در ستون ها و سنگ نوشته ها در سراسر قلمرو مایا ثبت میشود و با کمک او مایا به نقطه اوجی میرسد که به مدت پنج قرن ادامه پیدا میکند.

تا قبل از او شهرها ارتباطشان به درون خود محدود می شد.

اما به تدریج به جوامعی تبدیل شدند که روابط با همسایگان و دیگر فرهنگ ها داشتند و به پیشرفت هایی رسیدند که امروزه مایا را با آن پیشرفت‌ها میشناسند.

کشفیات باستان شناسی جدید و رمزگشایی دست نوشته ها، فرزند آتش را فردی مهم در این تحولات معرفی می کند.

این مدارک نشان می دهند که این غریبه اسرار آمیز سلسله ای تازه ای را ایجاد کرد.

پوپول ووه مجموعه ای از متون اسطوره ای و تاریخی است.

این متون امروزه به عنوان مهمترین سند شناخته شده در مورد باورها و اساطیر مایایی محسوب می شود.

این نوشته ها مربوط به دوران پادشاهی کیچه واقع در ارتفاعات غرب گواتمالا می باشد که زمانش قبل از داستان فرزند آتش است.

طبق این اسناد، قوم مایا به یکباره پدید آمده اند و بدون پیشینه هستند.

و حالا می خواهم به این سوال فکر کنید که چرا چنین تمدن باشکوهی یکهو نابود شده است؟

چه اتفاقی برای قوم مایا افتاد؟

حدود 600 سال قبل از میلاد اتفاق جالبی برای قوم مایا افتاد.

مردم ناگهان بدون هیچ دلیل واضحی شهرهای امن خود را با آن همه معابد و خانه های مجلل و تفریگاه های بزرگ، که همه با هنرمندی تمام ساخته شده بودند، رها کردند.

رشد جنگل در میان خانه ها و بناها، آنها را ویران کرد و دیگر هیچ کس به آنجا نرفت.

در تمدن مایا هرم های زیبایی تا به امروز به جای مانده است که البته از نظر اندازه کوچک تر از اهرام مصر هستند و جزو عجایب هفتگانه به شمار نمی روند.

تا به حال هیچ دلیل منطقی برای ناپدید شدن قوم مایا ارائه نشده است.

نه نشانه ای از بیماری یا حادثه ای طبیعی وجود دارد و نه نشانه ای از جنگ.

چه پاسخی برای قسمت های تاریک تاریخ وجود دارد؟

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید