اریگامی چیست؟

بعضی ها از اینکه بنشینند و تکه کاغذی را تا کنند و آن را به اشکال گوناگونی مانند پرنده، کشتی و یا حیوان در آورند، لذت می برند. اگر شما هم روزی این کار را کرده باشید، بدانید که تا کردن کاغذ بدین شیوه، یک هنر باستانی است: اریگامی.

اختراع کاغذ از چینیان است که در دو هزار سال پیش این صنعت را عرضه داشتند.

اریگامی نیز به همان ایام باز می گردد.

به نظر می رسد که این هنر ریشه ی سنتی داشته باشد، زیرا یکی از مراسم دفن مردگان بودایی در چین آن بود که با کاغذ خانه، وسیله ی نقلیه، پول کاغذی و برده ها را می ساختند و همه را یکجا می سوزاندند.

اینها نمادی از چیزهایی بود که می پنداشتند مرده می تواند از تمام آنها در جهان دیگر برخوردار شود.

در قرن هفتم هنر کاغذ تا زنی به ژاپن آمد و در زبان ژاپنی واژه ی اریگامی را بر آن اطلاق کردند.

ژاپنی ها دامنه ی این هنر را گسترش دادند و به سلیقه ی خود شیوه های تازه ای برای عرضه ی آن پدید آوردند، طوری که براستی آن را به صورت یک هنر عالی و ابتکار آمیز درآوردند.

ژاپنی ها، تنها با چند تا ساده، از کاغذ اشیائی می سازند که بسیار جالب و حقیقی می نماید.

به همین شیوه برخی مقبره ها و معبدها را به عنوان نماد مذهبی تزیین می کنند.

برخی دیگر لاک پشت، جرثقیل، خرچنگ و نظایر آن را می سازند تا نشانی از شگون و خوش شانسی باشد.

ژاپنی ها کاغذ تا شده ی تزیینی را به همراه هدیه برای دوستان می فرستند و نیز آنها را در تزیین مراسم جشن ها به کار می برند.

شعبده بازان ژاپنی که در اروپا گردش می کردند، این هنر را با خود به غرب بردند.

آنها چنان در این کار مهارت داشتند که فقط با چند حرکت دست از کاغذ چیزهایی مانند پرنده، حیوان و حشره می ساختند و تماشاچیان را غرق حیرت و شادی می کردند.

آیا می دانید بسیاری از بزرگ مردان نیز در قدیم نه تنها از اریگامی لذت می بردند بلکه خودشان هم این هنر را خوب بلد بودند؟

اینان از شمار این افرادند: لئوناردو داوینچی دانشمند و هنرمند معروف ایتالیایی، شلی شاعر انگلیسی، لوئس کرل نویسنده ی انگلیسی کتاب آلیس در سرزمین عجایب.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید