دلیل زیبایی دم طاووس

چرا طاووس چنین دم زیبایی دارد؟ آیا این ضرب المثل را شنیده اید که می گویند:«مغرور چون طاووس»؟

چون می پندارند طاووس از باز کردن چتر زیبایی که از پرهای خود ساخته است، بسیار لذت می برد.

اما نکات جالبی پیرامون این نمایش باشکوه هست که برایتان می گوییم.

علت باز شدن پر طاووس:

نخست اینکه فقط طاووس نر است که پرهای خود را به نمایش می گذارد، اما طاووس ماده چنین پرهای زیبایی ندارد. نر نیز برای ماده ی خویش است که به چنین خودنمایی می پردازد.

البته بسیاری از پرندگان دیگر هم در فصل جفتگیری همین گونه نمایش ها را برای جلب ماده ی خود دارند. طاووس نیز با برافراشتن پرهای زیبای خود همسرش را به هم آغوشی فرا می خواند.

بیشتر مردم پنداشته اند که این دم است که بر رویش پرهای زیبایی روییده و چترگونه باز می شود. اما این تصور درست نیست، زیرا این پرهای قشنگ هرگز بر روی دم نروییده بلکه از قسمت پایین تنه ی این پرنده درآمده و همچون روپوشی دمش را فراگرفته است.

ولی خود دم پرهایی ساده و عاری از زیبایی دارد که سفت است و طاووس از آنها به عنوان میله های چتری که با پرهای زیبایش می زند، استفاده می کند.

محل زندگی طاووس:

طاووس از روزگار باستان همواره پرنده ای شناخته شده و قابل تحسین بوده و نزد یونانیان و رومیان حتی به عنوان پرنده ای مقدس جایگاهی درخور احترام داشته است، اما پس از ظهور امپراتوری روم، رومیان از خوردن گوشت آن لذت می بردند.

زادبوم این پرنده در آسیا و هند شرقی است.

طاووس‌ها فقط در دو جنس یافت می شوند که در طبقه بندی حیوانات به تیره ی «قرقاول ها» تعلق دارند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید