رویان چیست؟

رویان یاخته ی تخمکی بارور شده است. علت این نامگذاری آن است که یاخته، از لحظه ی بارور شدن، شروع به رویش و رشد می کند. آنگاه همان یک یاخته به تعداد زیادی یاخته تبدیل می شود.

واژه ی رویان به کودکی اطلاق می گردد که هنوز زاده نشده است و باید نه یا ده هفته ی دیگر در شکم مادر بسر برد.

در این دوران است که اندامهای لازم برایش درست می شود و چون چنین شد، نام جنین به خود می گیرد.

کودک ظرف نه ماه در زهدان مادر رشد می کند و به کمال می رسد.

نخست رویان است که طولش در شش یا هفت هفته، به 5/2 سانتی متر می رسد.

پس از آن ظرف سه ماه تا حدود 12 سانتی متر کشیده می شود.

چهار ماه که گذشت، طولش به حدود 18 سانتی متر می رسد و در این هنگام دارای دست و پا شده و می تواند حرکت کند.

در این مرحله رشد استخوان هایش آغاز می شود.

دو ماه که از رشد رویان بگذرد، به آن جنین می گویند.

چه وقت جنین قیافه ی انسان پیدا می کند؟

مشکل است که زمان دقیق آن را بیان کنیم. ولی پس از هشت هفته که رویان، جنین می شود، دیگر وارد مرحله ای شده که بتدریج قیافه ی یک انسان توشکمی را پیدا می کند.

در ماه سوم وضع چهره تغییر محسوسی می یابد.

چشم ها در جای خود قرار می گیرد. یک پیشانی برآمده، گوشهایی کوچک مانند دو شکاف، سوراخ های بینی، دهانی بزرگ و حفره مانند، همه در جاهای خود نمایان می شوند.

در قسمت فوقانی بدن انگشت ها، مچ ها و بازوها نیز پدید می آیند.

در پایان ماه سوم انگشتان پا و ناخنها می رویند.

در این لحظه دیگر تردید نمی کنیم که براستی یک بچه ی انسان در شکم مادر به وجود آمده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید