ابوالهول چیست و چه رازی در پس آن نهفته است!؟

ابوالهول یک غول سنگی در نزدیکی اهرام مصر است که 17 متر ارتفاع و 39 متر طول دارد. ترکیبی از انسان و حیوان است با بدن شیر و بالهای عقاب.

ابوالهول یعنی مجسمه مرگ.

درباره این غول سنگی گفته‌اند کسانی که موفق به حل معمای او نمی‌شوند میمیرند.

در نظر مصریان باستان ابوالهول هم نماد علم و دانایی بود هم نماد هلاکت و نیستی.

به همین خاطر آنرا مرموزترین اثر باستانی می دانند.

برخی باستان شناسان معتقدند قدمت ابوالهول آنقدر زیاد است که مردمان آن زمان نمیتوانسته اند چنین مجسمه غول پیکری را ساخته باشند.

معمای ابوالهول قابل تامل است.

این چه معماییست که اگر قادر به حل آن نباشیم محکوم به مرگ هستیم؟

آیا معمای زمان نیست؟

 

 همانطورکه متوجه شده‌اید تمام تمدن‌های باستانی با هم در ارتباط بوده‌اند.

بنابراین تفسیر نماد‌ها و نشانه‌های باستانی به صورت مشابه و ربط دادن علائم دوران باستان به هم کار نادرستی نیست.

خدایان جهان ریشه مشترک داشته‌اند.

در اعتقادات کهن مصریان و ایرانیان ردی از خدایان یونانی دیده می‌شود.

اشکال دیگری از موجودی نیمه شیر نیمه انسان و پرنده در ایران نیز وجود دارد.

جالب است که نام هرم بزرگ یعنی خئوپس شباهت زیادی به زئوس دارد و احتمال قوی خئوپس همان تلفظ مصری زئوس است.

این احتمال مطرح است که نام ابوالهول شکل عربی آپولو جوان ترین فرزند زئوس باشد.

ادامه این مطلب را در آینده میتوانید بخوانید…

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید