مرور برچسب ها

خرافات مدرن

با کسانی که علم را قبول ندارند چه کنیم؟!

شاید باور نکنید اما هنوز هم در قرن بیست و یکم افراد کمی وجود دارند که منکر علم هستند و کلا مخالف علم هستند. البته این افراد به حقیقت تعهد ندارند و از نظر من شیاد هستند. حالا میپرسید چرا؟ توضیح میدهم. این افراد اگر واقعا با علم مخالف باشند،…

آدرنوکروم چیست؟ آیا توطئه داروی جاودانگی شیطانی حقیقت دارد؟

این مقاله تئوری توطئه آدرنوکروم را با دید علمی و منطقی بر اساس شواهد بررسی میکند. در این مقاله به موارد زیر پرداخته شده است: تعریف آدرنوکروم خرافات و تئوری‌های توطئه روند تحقیق علمی و اثبات یک ادعا چشم پاندایی و کلوپ بلک آی…