مرور برچسب ها

سیرک کجاست

تاریخچه سیرک

چگونه سیرک پیدا شد؟ سیرک همیشه محبوبیت جهانی ویژه ای داشته است. درباره ی آن بقدری داستان ها و افسانه ها از دوران قدیم به یادگار مانده که مشکل می نماید بگوییم که زمانی بوده و در آن سیرکی وجود نداشته باشد. البته در ابتدا با آنچه که امروز ما…