مرور برچسب ها

فرزند آتش

ورود بیگانگان به سرزمین واکا

365 پله را بالا رفت و به یک سطح سنگی بزرگ رسید. کفش هایش را درآورد و پاهایش سنگ عظیم را لمس کرد. احساس و انرژی خاصی را دریافت میکرد. همان حسی که همه ما در چنین مکان هایی داریم. بالای سرش روی سقف یک دریچه وجود داشت. روی سنگ دراز کشید و…