چگونه ماشین تحریر اختراع شد؟

امروزه می بینیم که ماشین تحریر به صورت انواع گوناگون و جالبی درآمده، ولی هنوز هم در حال تکامل است و روز بروز گامهای تازه ای برای بهتر کردن کار و همچنین شکل ظاهر آن، برداشته می شود.

ولی آیا می دانید که در زمان بسیار دوری، یعنی در 1714 ، امتیاز ثبت ماشین تحریر به هِنری میل انگلیسی، داده شد؟ ولی با این وصف هرگز ماشین تحریر را هنری نساخته بود.

در ابتدا وقتی ماشین تحریری را به ثبت می رساندند، آن را بعنوان دستگاه کمک کننده ی آدم های کور، یاد می کردند. در آمریکا نخستین ماشین تحریر را ویلیام بِرت در سال 1829، به نام «تایپ نویس» به ثبت رسانید، ولی هرگز نمونه ای از آن یافت نشده است.

در سال 1833 مردی فرانسوی به نام پروژَن ماشین تحریری می ساخت که هر حرف یک دکمه ی مخصوصی داشت، حروف نیز بر میله های متعددی سوار شده بود.

بنابراین، می بینید که اختراع ماشین تحریر نتیجه ی کار افراد گوناگونی است. هر کدام آمدند و برای تکمیل آن چیزی افزودند.

در سال 1843 چارلز تِربِر امریکایی ماشین تحریری به ثبت رسانید که حروف بر روی میله های متعددی گرداگرد یک گردونه ی برنجی نصب شده بود.

این گردونه بر روی یک محور مرکزی می چرخید و هر حرفی را که می خواستیم بزنیم، گردونه را با دست می چرخاندیم.

آنگاه حرف مزبور بر صفحه ی کاغذ چاپ می شد.

چون کار این ماشین بسیار کند بود، عملا” استقبال خوبی از آن به عمل نیامد.

گام دیگر در سال 1856 برداشته شد. ماشینی که در آن سال عرضه گردید، میله های حامل حروف در نیم دایره ای جمع شده بودند و هر کدام بر یک نقطه ی مشترک فرود می آمد.

ماشین های تحریر زمان ما نیز از همین سبک پیروی می کنند.

نخستین ماشین تحریری که با استقبال جدّی روبرو شد کار مخترعان امریکایی بود. آنان عبارت بودند از:

اینان ماشین تحریر خود را در سال 1873 به صورتی درآوردند که در بازار قابل فروش بود.

این ماشین، غلتکی داشت که با چرخاندن آن، کاغذ را لای ماشین می گذاشتند. نوار آغشته به مرکب، قرقره های مخصوص برگردان نوار و همچنین نَوَرد متحرک از خصوصیات دیگر این ماشین بود و همانگونه که می بینید بسیاری از اوصاف ماشین های تحریر جدید را دارا بود.

به مرور زمان باز هم اصلاحات دیگری بعمل آمد، بطوری که ما اکنون از انواع ماشین های تحریر دستی، بی صدا و برقی استفاده می کنیم.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید