کوچکترین کشور در جهان کجاست؟

منظور ما از کشور جایی است که دولتی با سرزمینی مشخص دارد و بدون مداخله‌ی دیگران امور خود را اداره می کند. کوچکترین کشور در جهان شهر واتیکان واقع در قلب کشور ایتالیاست با مساحتی کمتر از نیم کیلومتر. آنجا محل حکمرانی دولت کلیسای کاتولیک است.

پاپ که رئیس شهر واتیکان است، از طریق یک فرماندار غیرمذهبی فرمان می راند.

شهر واتیکان برای خود پرچم، اداره‌ی پست، ایستگاه راه آهن و پول رایج ویژه دارد.

همچنین دارای ایستگاه رادیویی و شبکه‌ی مخابرات تلفنی است.

بودجه ی این کشور از کمکهایی تأمین می شود که کاتولیکها در سراسر جهان پرداخت می کنند.

در شهر واتیکان، کاخ واتیکان(اقامتگاه پاپ)، تفرجگاه‌ها و کلیسای معروف به باسلیک(سن پی تر) جلب توجه می کند.

کتابخانه‌ی واتیکان عمارت مستقلی است که از بزرگترین کتابخانه‌های جهان به شمار می آید.

شهر واتیکان با دیگر کشورهای جهان، روابط سیاسی برقرار می کند و از آنها نمایندگان رسمی می پذیرد.

در گذشته، یعنی از میانه‌ی قرن هشتم به بعد، پاپ کم کم سلطه‌ی سیاسی خود را در بخش وسیعی از ایتالیای مرکزی گسترد.

در 1859 این بخش از خاک ایتالیا که حدود 420000 مترمربع بود، به عنوان ایالتهای پاپی نامگذاری شد.

با این وصف در 1870، پس از سقوط ناپلئون، سربازان ایتالیایی شهر رم را اشغال و آنجا را پایتخت ایتالیا اعلام کردند و در نتیجه همه‌ی ایالتهای پاپی به قلمرو کشور ایتالیا ملحق گردید.

ولی این اقدام با اعتراض شدید پاپ روبرو شد که در واقع سرزمینش را از چنگش در آورده بودند.

اعتراض پاپ همچنان ادامه یافت تا در سال 1929 معاهده ی لاتران میان پاپ و دولت ایتالیا به امضا رسید که براساس آن در برابر زمین‌های از دست رفته قرار شد شهر واتیکان، به عنوان کشور مستقل پاپ، پدید آید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید