آموزش تردستی با کارت و خواندن ذهن

وسایل لازم برای اجرای تردستی با کارت و خواندن ذهن: یک دسته کارت

تردستی شماره 9 : تردستی های مختلفی با کارت ها می توان انجام داد. این تردستی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی که با کارت های ساختگی انجام می شوند، آنهایی که با کارت های معمولی حقیقی انجام می گیرند.

دسته کارت را جلوی تماشاگر بگیرید تا یک کارت به دلخواه بیرون بکشد. بعد از دیدن آن کارت را به شما برمی گرداند. و شما آن را بدون آن که ببینید لابه لای کارت ها می گذارید و آنها را با هم مخلوط می کنید.

لحظه ای بعد کارت ها را از پشت بررسی کرده و کارت تماشاگر را بیرون می کشید و به دست او می دهید. همه شگفت زده می شوند.

راز تردستی:

قبل از شروع نمایش باید دسته کارتی تهیه کنید که نقش پشت آنها  وقتی سر و ته گذاشته می شود معلوم باشد.

اکنون همه ی کارت ها را به طور یکسان دسته بندی کنید (طوری که مثلا” سر پرنده رو به بالا باشد). اکنون دسته کارت ها را جلوی تماشاگر می گیرید و او یکی برمی دارد. باید مراقب باشید که آن را وارونه (سر و ته) در لابه لای کارت ها قرار دهید. تا وقتی که همه را با هم مخلوط کردید باز هم آن ورق از پشت معلوم باشد کدام است ( در واقع کارت تماشاگر همان کارتی است که وارونه گذاشته شده) و شما به راحتی می توانید آن را پیدا کنید.

(هرگز حاضران را دست کم نگیرید)

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی – رامز

پاسخی بدهید