آموزش تردستی جادوی اعداد

 وسایل لازم برای اجرای تردستی اعداد: کاغذ، قلم

تردستی شماره 16 : بچه ها عاشق کارهای جادویی هستند و دوست دارند اعمال شعبده بازی  را تماشا کنند. اما گاهی اوقات در بین آنها چند تایی شیطان پیدا می شوند که در طی شعبده بازی شما دردسر ایجاد می کنند. برای این که آنها را آرام کنید توصیه می کنم این تردستی را انجام دهید. از یکی از آنها بخواهید یک عدد بسیار بزرگ، مثلا” بیست رقمی را روی کاغذ بنویسد.

در حین آن که او مشغول نوشتن عدد است ادعا کنید می توانید با نگاه کردن به هر عدد بگویید آیا به 4 قابل قسمت هست یا نه. اگر به عدد 4 قابل قسمت نباشد می توانید 1 یا 2 عدد به آن اضافه کنید تا دقیقا” به 4 قابل قسمت شود.

طبیعتا” به راحتی می توان گفت عدد به 2 ، 5 یا 10 قابل قسمت هست یا نه. اما مطمئنا” به سادگی نمی توان گفت که به 4 قابل قسمت هست یا نه. مگر این که ماشین حساب در اختیار داشته باشیم.

بسیار خوب. تماشاگر یک عدد بیست رقمی مثل 97687480862543769857 را روی کاغذ می نویسد. اکنون شما با یک نگاه به آن و به زبان آوردن کلمه ای جادویی چشمان خود را می بندید و برای لحظه ای به فکر فرو می روید و دو رقم به سمت راست آن اضافه می کنید و از او می خواهید آن را به عدد 4 تقسیم کند. اگر ماشین حساب نداشته باشد، تقریبا” چند دقیقه ای طول می کشد تا تماشاگر عدد مزبور را به 4 تقسیم کند. ولی سرانجام با تعجب می گوید که حرف شما صحیح است. حضار نیز با تعجب بسیار به شما خیره می شوند.

راز تردستی:

اصلی که به شما کمک می کند در واقع یک فرمول ساده ریاضی است. حقیقت این است که عدد هر چه باشد شما باید عدد 28 را به سمت راست آن اضافه کنید تا آن عدد بر 4 قابل قسمت شود. تماشاگران حیرت زده ممکن است از شما بخواهند که این تردستی را یک بار دیگر تکرار کنید. ولی شما باید به یک بهانه ای از زیر این کار فرار کنید وگرنه دستتان رو می شود.

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی رامز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید