آموزش تردستی پیشگویی با کارت

وسایل لازم برای اجرای تردستی پیشگویی با کارت: دسته کارت، قلم، کاغذ

تردستی شماره 38 : دسته کارت ها را بردارید. آنها را به تماشاگران نشان دهید. فقط مراقب باشید چند کارت آخر را به طور کامل به آنها نشان ندهید. بعد چهار کارت زیر را (به پشت) روی میز بگذارید. سپس بلافاصله پنج کارت به دلخواه از جاهای مختلف دسته کارت به روی میز بگذارید. بدین ترتیب دو دسته کارت روی میز قرار می گیرد.

بقیه کارت ها را در جیب خود بگذارید. سپس از یکی از تماشاگران بخواهید یکی از این دو دسته کارت را انتخاب کند. آنگاه از او بخواهید کاغذی را که در کنار دو دسته کارت قرار گرفته بردارد و بخواند. او کاغذ را باز می کند می بیند روی آن نوشته شده: «شما دسته پنج را انتخاب کرده اید.» و هنگامی که دسته ای را که انتخاب کرده برمی دارد و رو می کند می بیند کاغذ آن را درست پیش بینی کرده بوده است!

راز تردستی:

در حقیقت، شما قبلا” چهار کارت پنج (پنج لوزی، پنج مربع، پنج دایره و پنج مثلث) را در انتهای دسته کارت ها قرار داده اید که آنها را روی زمین قرار می دهید. آنگاه پنج کارت دیگر نیز به دلخواه کنار آن می گذارید. اکنون تماشاگر هر کدام از این دو گروه را انتخاب کند، پیش بینی کاغذ درست از آب درمی آید. یعنی اگر تماشاگر گروه 1 (طبق تصویر) را انتخاب کرده باشد.

آنها را برمی دارید و می شمارید و می گویید پنج تا کارت است و توی کاغذ نوشته شده دسته پنج را انتخاب کرده اید. (و شما به تماشاگر می گویید منظورش این است که گروه پنج تایی را انتخاب کرده اید. اما اگر دسته دو را انتخاب کرده باشد آنگاه آنها را برمی دارید و نشان تماشاگر می دهید و می گویید همه کارت ها پنج است و کاغذ درست پیش بینی کرده چون گفته شما دسته پنج را انتخاب کرده اید یعنی همه کارت ها پنج هستند.)

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی – رامز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید