آموزش شعبده بازی با کبریت سوخته

وسایل لازم برای شعبده بازی کبریت سوخته: قوطی کبریت

تردستی شماره 49 : این تردستی را نیز یکی از اساتید شعبده بازی در دهلی نو انجام داد. یک قوطی کبریت از جیب خود بیرون آورد و آن را باز کرد. اما آن خالی بود. اصلا” نگران نشد. فورا” یکی از چوب کبریت های سوخته توی جا سیگاری را برداشت و آن را به کبریت کشید و ما همه در کمال تعجب دیدیم که آتش گرفت.

راز تردستی:

این استاد شعبده بازی خیلی باهوش بود. قبلا” چوب کبریت غیرعادی خود را در یک فرصت توی جا سیگاری پر از چوب کبریت های سوخته انداخته بود. او قبلا” نوک یک چوب کبریت سالم را با یک قلم مو و مرکب به رنگ سیاه در آورده بود و آن را توی جا سیگاری انداخته بود. در موقع نمایش می دانست همان چوب کبریت را بردارد و وقتی آن را به کبریت کشید طبیعی بود که آتش می گیرد.

پاسخی بدهید