آموزش شعبده بازی غیب کردن و ظاهر کردن سکه

وسایل لازم برای اجرای شعبده غیب کردن و ظاهر کردن سکه: سکه، دستمال

تردستی شماره 43 : در زندگی امروزی خرج کردن پول (غیب کردن آن) خیلی راحت و ظاهر کردن آن خیلی سخت است. اما در این تردستی ما می توانیم سکه ای را به سادگی غیب کرده و سپس ظاهر کنیم.

سکه ای را به حاضران نشان دهید و آن را در دست چپ خود بگیرید. دستمال را با دست راست خود روی آن بیندازید و از چند نفر بخواهید به ترتیب دست خود را زیر دستمال برده و آن را لمس کنند.

وقتی که آخرین نفر دست خود را بیرون آورد دستمال را به هوا پرت کرده و نشان دهید که سکه غیب شده است.

می توانید دستمال را به هر کس می خواهد بدهید تا تأیید کند که سکه غیب شده است. چند لحظه بعد دوباره دستمال را روی دست چپ خود بیندازید و اعلام کنید سکه به زیر دستمال برگشته است.

آنگاه از آن تماشاگرها بخواهید دوباره بیایند و امتحان کنند. هر سه تماشاگر آمده و وجود سکه را تأیید می کنند.

راز تردستی:

این تردستی نیاز به همدست دارد. او در میان تماشاگران می نشیند و وقتی که می پرسید کسی می خواهد امتحان کند او سومین نفری است که جلو می آید و وقتی دستش را زیر دستمال می آورد سکه را از شما می گیرد.

در موقعی که می خواهید سکه را ظاهر کنید او اولین کسی است که جلو می آید و دستش را زیر دستمال می کند و سکه را به شما می دهد.

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی – رامز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید