آموزش شعبده ذهن خوانی حدس زدن تصاویر

وسایل لازم برای اجرای تردستی حدس زدن تصاویر: تخته زیر دستی، سه تصویر، یک ورق کاغذ

تردستی شماره 27 : تصویر سه حیوان (سگ، گربه، موش) را که روی سه ورقه ترسیم شده به حاضران نشان دهید و آنها را به یکی از تماشاگران بدهید. از او بخواهید یکی از سه تصویر را انتخاب کرده و آن را به فرد دیگری در اتاق (دستیار شما) نشان دهد. وقتی که شما به اتاق برمی گردید خواهید گفت او چه تصویری را انتخاب کرده است.

طبیعتا” شما به اتاق برگشته و تصویر انتخاب شده را اعلام می کنید. اما در اینجا روش کمی مشکل تر شده است. تماشاگر سه تصویر را به سه تخته زیردستی گیره می کند و آنها را جلوی شما می آورد و می خواهد که بگویید هر کدام از آن تصاویر را شناسایی کنید و ضمنا” بگویید او کدام تصویر را انتخاب کرده است.

راز تردستی:

وقتی که تماشاگر یکی از سه تصویر حیوانات را انتخاب می کند، دستیار شما آن را طوری روی تخته زیردستی گیره می کند که هیچ قسمت آن بیرون نزند (یعنی وسط تخته قرار گیرد).

در اینجا فرض شده که او موش را انتخاب کرده است. طبق قراری که دستیار با شما می گذارد، تصویر سگ را طوری گیره می کند که کاغذ از سمت چپ کمی بیرون بزند و تصویر گربه را طوری گیره می کند که کاغذ از سمت راست کمی بیرون بزند. بدین ترتیب شما که فقط به پشت تخته زیردستی ها نگاه می کنید با این علایم متوجه می شوید هر کدام تصویر کدام حیوان است.

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی رامز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید