آموزش شعبده زنده یا مرده

وسایل لازم برای اجرای شعبده زنده یا مرده: یک کارت ویزیت، یک خودکار

تردستی شماره 5: از یکی از افراد حاضر بخواهید که کارت ویزیتی به شما بدهد. کارت ویزیت را تا بزنید و آن را مطابق شکل برش دهید تا به سه قسمت تبدیل شود.

قطعه وسط را به تماشاگر بدهید و از او بخواهید نام شخصیت مشهوری را که فوت کرده است روی آن بنویسد. سپس دو تکه دیگر را به او بدهید و از او بخواهید نام دو شخص زنده را روی آنها بنویسد.

وقتی این کار انجام داد از او دور شوید و به گوشه اتاق بروید (به طوری که نتوانید از آن فاصله نام افراد روی تکه های کارت ویزیت را ببینید).

اکنون از یکی دیگر از تماشاگران بخواهید سه تکه کارت را یکی یکی بالا بگیرد تا شما از آن فاصله بگویید آن فرد زنده است یا مرده.

راز تردستی:

در حقیقت این حقه ساده است. قطعه ی وسطی دو طرفش ناصاف است. ولی قطعه بالایی و پایینی یک طرف ناصاف دارند.

بنابراین شما از آن فاصله می توانید این را تشخیص دهید و به راحتی اعلام کنید کدام قطعه نام فرد مرده و کدام قطعات نام افراد زنده را بر خود دارند!

(فراموش نکنید که کارت را حتما” با دست پاره کنید نه قیچی.)

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی رامز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید