تمرینات ورزشی و رزمی کریس آنجل

در ویدیوی زیر بخشی از تمرینات رزمی و ورزشی کریس آنجل در سن 50 سالگی را مشاهده میکنید.

 

پاسخی بدهید