خلاء چیست؟

اغلب مردم فکر می کنند که خلاء عبارت از جایی است که در آن مطلقا” ماده وجود ندارد، به عبارت دیگر به هیچ وجه محتوی چیزی نیست.

به هر حال طبق نظریه دانشمندان، چنین چیزی غیر ممکن است. آنها معتقدند که هیچ منطقه ای وجود ندارد که در آن تکه ای از ماده یا مولکول گاز یا ریزترین ذره گرد و خاک نباشد.

بنابراین خلاء در حقیقت جایی است که در آن مقدار کمی از ماده یا هر چیز دیگری وجود داشته باشد. منظور از خلاء کامل تقریبا” فقدان هوا، گرد و خاک و سایر اشکال ماده می باشد لیکن کلمه مورد نظر ما «تقریبا”» است.

یکی از ساده ترین راهها برای ایجاد خلاء همانا خارج ساختن هوا به وسیله تلمبه از محفظه ای است که باید در آن خلاء ایجاد نمود. تلمبه های مخصوص ایجاد خلاء دارای کار آیی زیادی بوده و بخوبی قادرند که خلاء ایجاد نموده تا بتوان از این کیفیت به طرق مختلفی در صنعت استفاده کرد. مثال: برای ساختن لامپ برق، از خلاء استفاده می شود زیرا اگر قرار بود که هوا در داخل لامپ باقی بماند، اکسیژنی که در هوا موجود می باشد، در مدتی کمتر از یک ثانیه موجب سوختن تارها یا سیمهای داخلی لامپ می گردید.

در لامپ های جدید(حبابی) تقریبا” تمام هوا را به وسیله تلمبه خارج می سازند. همین عمل درباره لامپ های رادیو یا تلویزیون نیز صادق است. این نوع لامپ ها درست قبل از اینکه بسته و مهر گردند تا حد امکان هوای داخل آنها را خارج می کنند.

احتمالا” یکی از عادی ترین، موارد استعمال خلاء، همانا فلاسک می باشد. فلاسک از دو جدار داخلی درست شده که بین این دو جدار خلاء ایجاد نموده اند.

چون مولکول های کمی در خلاء وجود دارند و خیلی از هم جدا می باشند بنابراین از هدایت گرما یا سرما جلوگیری می شود. همین عامل است که مثلا” فلاسک شیر سرد را سرد و شیر گرم را، گرم نگاه می دارد. چون هدایت حرارت رخ نمی دهد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید