خیمه شب بازی از چه وقت شروع شد؟

لابد می دانید که تعداد زیادی عروسکهای مخصوص بازی وجود دارد. عروسکهای دستی، عروسک های میله ای، صورتک های سایه ای، و عروسکهای خیمه شب بازی از جمله انواع آنها هستند. این ها مجسمه های کوچکی هستند که با نخ و سیم از بالا و پایین بوسیله ی میله، و دست حرکت می کنند.

خیمه شب بازی مانند تئاتر عمری قدیمی دارد. این گونه عروسکها ظاهرا” ابتدا در هندوستان یا مصر ساخته شده است. خیمه شب بازی های خیلی قدیمی که هزاران سال عمر دارند در هر دوی این کشورها پیدا شده است. در زمان جشن های مسیحیان اولیه، عروسکهایی که کودکی و تولد مسیح و سرگذشت مریم را مجسم می ساخت، بوسیله ی نخ به حرکت درمی آید و این نوع خیمه شب بازی به نام «ماریونت» یا مریم کوچک نامیده می شد.

در چین، ژاپن و جاوه خیمه شب بازها، مجسمه هایی به اشکال و قیافه های قهرمانان، خدایان و حیوانات افسانه ای می ساختند. در اندونزی و تایلند و یونان کسانی بودند که «سایه بازی» می کردند. این بازی عبارت بود از بریده ی اجسامی که آنها را روی یک صفحه ی عمودی قرار می دادند و نور از پشت به آنها می تابید و شکلک آنها منعکس می شد. آیا می دانستید که اپراهای مخصوص خیمه شب بازی توسط مصنفین بزرگی از قبیل مزارت، هایدن و گلوک نوشته شده است؟

یکی از داستانهایی که کودکان خیلی آن را دوست می دارند، داستان حوادث و ماجراهای «پینوکیو» یعنی  عروسکی است که دوباره زنده شد. لابد عروسکهای مشهوری با چنین ماجراهایی در سرزمین های دیگر هم وجود دارند. «پانچ» عروسک مشهور انگلیسی، در ایتالیا به نام «پانچی نلو» و در فرانسه به نام «پولی چینل» معروف است.

خیمه شب بازی عبارت از بیان عقاید و افکار به طریق عروسکی است. آنها محدود به حقایق زندگی نیستند. بعنوان مثال، اگر بخواهید موجود خیالی ایجاد کنید که دماغ خیلی طویل، یا دست خیلی بزرگ، یا پاهای کوتاه یا حتی پر داشته باشد، از عروسک های خیمه شب بازی با کمال راحتی می توانید استفاده کنید.

عروسکهای بازیچه را به هر اندازه ای می شود ساخت. بعضی از عروسکهای خیمه شب بازی فقط به بلندی 6 سانتی متر می باشند و بعضی ها به بزرگی 30 تا 40 پا می رسند! همچنین می توان عروسک هایی به شکل حیوان ساخت که مثل عروسک های شبیه به انسان تقلید درآورند!

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید