درباره بنزین اتومبیل چه می‌دانید؟

آیا می‌دانید چرا بنزین برای اتومبیل‌ها یک سوخت کامل به شمار می‌آید؟

زیرا که بنزین مایع است، سبک است، به آسانی تبدیل به گاز می‌شود و خوب شعله ور می‌گردد.

این ماده مخلوطی از هیدروکربورها است. هیدروکربور یعنی ترکیب کربن با هیدروژن.

امریکاییها بنزین را گازولین می‌خوانند که آن را از واژه‌ی گاز گرفته‌اند. انتخاب چنین واژه‌ای برای آن است که به ما بفهماند بنزین همینکه شعله ور می‌شود در سیلندر به راحتی مبدل به گاز می‌گردد. یعنی آنکه کاملا می‌سوزد و مواد زائدی که برجای مینهد بسیار ناچیز است.

این ماده وقتی می‌سوزد چنان حرارتی تولید می‌کند که از هر سوخت مایع دیگر شدیدتر است.

بنزین از کجا تهیه می شود؟

بنزین را از نفت خام به شیوه‌ی تقطیر جدا می‌سازند.

عمل تقطیر بدین گونه انجام می‌پذیرد: نفت مایع را در ظرف‌های بسیار بزرگی می‌ریزند و تا 210 درجه حرارت می‌دهند. در چنین حرارتی حدود یک چهارم نفت خام به صورت گاز درمی‌آید که حاوی ئیدرکربورهایی است.

سپس گاز بدست آمده را به درون لوله‌هایی که در مجاورت هوای سردند، می‌فرستند تا مجددا مایع شود. آن را بار دیگر تا 210 درجه حرارت میدهند و همین که به صورت گاز درآمد دوباره به درون همان لوله‌ها می‌فرستند تا باز مایع شود.

این جریان تقطیر است و آن را آنقدر تکرار می‌کنند تا سرانجام بنزین تصفیه شده، بدست آید.

ارزش هر بنزینی بستگی به کاردهی آن دارد. یعنی باید ببینیم که مثلا با یک لیتر بنزین، موتور چند کیلومتر راه میرود، یا هواپیما با سرعت بسیار به چند لیتر بنزین نیاز دارد.

بنزین هرچند که تصفیه هم شده باشد باز باعث تپق زدن موتور است. وقتی که موتور تپق میزند معنایش این است که کاردهی بنزین ضعیف است. پس باید مواد ضد تپق بر آن بیفزاییم.

با افزودن این مواد درجه‌ی اکتان آن بالا میرود. امروزه کوشش بر آن است که تا می‌توانند درجه ی اکتان بنزین‌ها را بالا ببرند تا کاردهیشان در اتومبیل‌ها افزون گردد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید