کربن چیست؟ و چگونه یافت میشود؟

کربن برای تمام اشکال گوناگون زندگی اهمیت بسزایی دارد. یک درصد تمام مواد از آن به وجود آمده است.

هرچیزی که روی زمین زندگی کرده و یا در حال حیات است، شامل کربن است.

بدن تمام موجودات زنده، چه گیاهی و چه حیوانی از ترکیبات کربن ساخته شده است.

چنانچه هر نقطه از کره زمین این ماده یافت بشود، نشانه حیات در آنجاست.

نباتات و گیاهان، کربن را از گاز اکسیدکربن موجود در فضا بدست آورده و جهت ساختن ریشه‌ها و ساقه‌ها و برگ‌های خود از آن استفاده می‌کنند.

حیوانات این ماده را از راه مصرف گیاهان بدست می‌آورند و در حین این عمل دوباره اکسیدکربن، هم از طریق تنفس حیوانات و هم از طریق فساد نباتات به محیط برگشت داده میشود.

انواع کربن:

از تمام اشکال مختلف کربن، معروفتر و شاید هم با ارزش ترین آنها، برای انسان ذغال سنگ است.

درحدود چهار پنجم ذغال سنگ، کربن است و بقیه آن هیدروژن و دیگر عناصر می‌باشد.

کشش بین اکسیژن و کربن تقریبا مانند کشش بین آهن و آهنربا است. و این یکی از عللی است که ذغال سنگ را با ارزش نموده است.

هنگامیکه ذغال سنگ میسوزد، عناصر آن مخصوصا کربن آن، با هوا ترکیب گردیده و تولید انرژی حرارتی فراوانی می‌نماید که با شیوه‌های گوناگونی توسط انسان مورد بهره برداری قرار میگیرد.

قطعات کربن با اختلافات زیادی در طبیعت یافت میشوند. مثلا دو نوع آن بسیار با با هم فرق دارند: گرافیت و الماس.

گرافیت نرم و لغزنده است و یک نوع روغن بسیار ارزشمند از آن بدست می‌آید که مخصوص ماشین آلات است.

وقتی که با رس مخلوط میشود به قدری سخت میشود که با آن مداد سربی ساخته میشود.

الماس سخت ترین ماده شناخته شده در طبیعت است.

اتم‌های‌کربن می‌توانند به یکدیگر پیوسته شده و به اتم‌های عناصر دیگر متصل گردند.

بدین ترتیب این اتم‌ها به طرق مختلف ترکیب گردیده و ترکیبات گوناگونی از کربن را پدید می‌آورند.

یکی از ساده‌ترین آنها اکسیدکربن است که هنگام سوختن کربن با اکسیژن وارد جوّ زمین میگردد.

مونوکسیدکربن، گازی است سمی و زمانی که کربن درجایی که به اندازه کافی اکسیژن نیست که با آن بسوزد، این گاز را پدید می‌آورد.

این عنصر به سهولت با دیگر عناصر ترکیب نمیشود هرچند که آزادانه در درجه حرارت بالا در مقابل آنها عکس العمل نشان میدهد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید