دو زمین تخت گرا ثابت کردند زمین کروی است!

در این ویدیو میبینید که دو زمین تخت گرا با انجام یک آزمایش علمی متوجه میشوند که زمین کروی است. این آزمایش، امکانات خاصی نمیخواهد و شما هم میتوانید با دوستانتان انجامش بدهید.

 

همانطور که چند سال پیش گفتم، نیازی به هیچ سازمان فضایی نیست، با علم هزار سال پیش هم میتوان حداقل با سه آزمایش تاریخی ساده به راحتی متوجه شد که زمین کروی است. اما زمین تخت گرایی در فضای اینترنت مطرح شد تا هم به صورت میدانی متوجه شوند در سراسر جهان و کشورهای مختلف میزان باور به خرافات و سطح علمی مردم و میزان زودباوری آنها چقدر است، هم اینکه کشورهایی مثل ایران که تازه به قدرت موشکی رسیده اند و در این زمینه استعداد دارند، نسبت به فضا بی اعتماد و بی اعتقاد شوند و سفرهای فضایی را جدی نگیرند و به دنبال رقابت فضایی نباشند.

ایمان صدیقی، مخترع، نویسنده و برگزیده جشنواره جوان خوارزمی

عکس ماه

پاسخی بدهید