سیم کشی سوکت شارژ Sony Xperia Z3

تعمیرکاران موبایل، میدانند که گاهی سوکت شارژ از روی بورد گوشی، طوری کنده میشود که پایه ها از روی بورد کنده شده و دیگه نمی توان سوکت جدید را روی آن لحیم کرد.

در این مواقع باید هر پایه ای از سوکت شارژ که روی بورد جایی برای لحیم آن وجود ندارد و آسیب دیده است را به جای دیگری از بورد که مسیر همان قسمت است سیم کشی کرد.

به تصویر زیر نگاه کنید.

این تصویر متعلق به مسیر سوکت شارژ گوشی سونی Sony Xperia Z3 می باشد.

تک تک مسیرها مشخص شده و هر کدام که قطع شده است را شما می توانید بدین طریق سیم کشی نمایید.

Sony Xperia Z3

پاسخی بدهید