معایب زندگی در ایتالیا چیست؟

معایب زندگی در ایتالیا شامل مواردی مانند: ترافیک شلوغ و مشکلات پارکینگ، بیکاری و کمبود شغل، نارضایتی از سیستم بهداشت و درمان، ترس از جرم و جنایت، تفاوت فرهنگی و زبان است.

منبع: مکالمه با Bing، 6/2/2023

پاسخی بدهید