نجات جان یک زن توسط اپل واچ!

اخیرا ساعت هوشمند اپل جان یک زن را نجات داد.

یک زن که در سفری کار بود، به صورت ناگهانی به زمین افتاد و قابلیت Fall Detection سقوط او را تشخیص داد و با اورژانس تماس گرفت.

پس از اینکه زن را به بیمارستان بردند، تشخیص داده شد که او دچار پارگی آئورت است و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

پس از بهبودی، دلیل نجاتش را ساعت هوشمند اپل واچ معرفی کرد و گفت عملکرد سریع و به موقع این گجت هوشمند، نقش مهمی در این جریان داشته است.

البته تا به حال نمونه های زیادی از عملکرد خوب ساعت اپل واچ در مورد سلامتی وجود داشته است. این ساعت هوشمند توانایی تشخیص بیماری های قلبی، ایجاد لخته های خون در ریه و موارد موفقیت آمیز زیادی داشته است. به همین خاطر تبدیل به یک پزشک همراه شده است.

قابلیت فال دتکشن، میتواند سقوط های خطرناک را شناسایی کند و در صورت لزوم با اورژانس تماس بگیرد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید