کاربرد to ، in و at در انگلیسی چیه؟

کاربرد to ، in و at در انگلیسی بستگی به موقعیت زمانی یا مکانی دارد که می‌خواهید به آن اشاره کنید. به طور کلی، می‌توان گفت که:

  • to برای نشان دادن حرکت یا هدف به کار می‌رود. مثلا:

I’m going to the park. من دارم به پارک می‌روم.

He gave a book to his friend. او یک کتاب به دوستش داد.

  • in برای نشان دادن وجود درون یک فضای بزرگ یا نامشخص به کار می‌رود. مثلا:

She lives in a big house. او در یک خانه بزرگ زندگی می‌کند.

He was born in 1990. او در سال ۱۹۹۰ به دنیا آمد.

  • at برای نشان دادن وجود در یک نقطه خاص یا زمان دقیق به کار می‌رود. مثلا:

She is at the library. او در کتابخانه است.

He arrived at 10 o’clock. او ساعت ۱۰ رسید.

البته این قواعد کاملا قطعی نیستند و برای هر حرف اضافه استثنائات و کاربردهای خاص وجود دارد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید