معرفی کدهای ضروری وردپرس به جای نصب افزونه‌

تعدادی کد وردپرس را آموزش داده ایم که از آنها می توانید به جای استفاده از افزونه استفاده کنید.

بسیاری از افراد، استفاده از کد را به جای نصب افزونه و سنگین کردن سایت، ترجیح میدهند.

قبل از اینکه از کدها استفاده کنید، هشدار میدهیم که این کار را در خود هاست انجام بدهید، یعنی فایل را از داخل هاست ویرایش کنید که در صورت بروز مشکل بتوانید مشکل را رفع کنید و هر فایلی که ویرایش میکنید را از قبل دانلود کرده تا بکاپ داشته باشید.

اگر شما از داشبورد خود وردپرس اقدام به ویرایش کدها کنید، در صورت بروز مشکل، با ارور صفحه سفید وردپرس مواجه خواهید شد و سایت بالا نمی آید.

کد ویرایشگر به جای افزونه:

ویرایشگر وردپرس در زمانی که شما میخواهید متنی را منتشر کنید، محدودیت های زیادی دارد و ممکن است به قابلیت هایی احتیاج داشته باشید که نیاز باشد یک افزونه نصب کنید. مانند: justify کردن متن.

کد زیر را در انتهای فایل Functions.php قرار بدهید و فایل را ذخیره کنید.

// Advanced Editor

function enable_more_buttons($buttons) {

$buttons[] = ‘fontselect’;

$buttons[] = ‘fontsizeselect’;

$buttons[] = ‘styleselect’;

$buttons[] = ‘backcolor’;

$buttons[] = ‘newdocument’;

$buttons[] = ‘cut’;

$buttons[] = ‘copy’;

$buttons[] = ‘charmap’;

$buttons[] = ‘hr’;

$buttons[] = ‘visualaid’;

return $buttons;

}

add_filter(‘mce_buttons_4’, ‘enable_more_buttons’);

add_filter( ‘tiny_mce_before_init’, ‘myformatTinyMCE’ );

function myformatTinyMCE( $in ) {

$in[‘wordpress_adv_hidden’] = FALSE;

return $in;

}

کد حذف ادمین بار وردپرس برای کاربران وارد شده به سایت:

برخی قالب های وردپرس نمی توانند نمایش ادمین بار وردپرس را برای کاربران وارد شده به سایت غیرفعال کنند، در نتیجه شما باید با استفاده از کد یا افزونه این کار را انجام بدهید.

برای استفاده از کد، از روش زیر استفاده کنید.

کد زیر را در انتهای فایل Functions.php قرار بدهید:

 

show_admin_bar(false);

 

کد حذف برگه‌ها در سرچ وردپرس:

اگر قالب شما مانند قالب انفولد، این قابلیت را ندارد که برگه ها را از سرچ کاربران مخفی کند، باید با یک کد این کار را انجام بدهید.

کد زیر را در انتهای فایل Functions.php قرار بدهید:

function filter_search($query) {

    if ($query->is_search)

        $query->set(‘post_type’, ‘post’);

    return $query;

}

add_filter(‘pre_get_posts’, ‘filter_search’);

کد غیرفعال کردن حالت گوتنبرگ در وردپرس:

وردپرس در نسخه های 5 به بعد، ویرایشگر گوتنبرگ را اضافه کرد که بسیاری از افراد چندان از آن راضی نبودند در نتیجه به دنبال راهی برای بازگشتن به ویرایشگر سابق بودند.

یک افزونه مشهور برای این کار وجود دارد:

با نصب افزونه کلاسیک ادیتور، به ویرایشگر سابق وردپرس باز خواهید گشت اما اگر میخواهید با کد این کار را انجام بدهید، کد زیر را در انتهای فایل Functions.php قرار داده و فایل را ذخیره کنید:

 

add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’);

منبع: ذهن آموز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید