کریستال چیست؟

شما ممکن است فکر کنید که کریستالها مواد معدنی کمیاب و زیبا یا یک نوع گوهر گرانبها هستند. البته تا اندازه ای حق با شماست، زیرا زمرد و الماس کریستال هستند، ولی همه ی کریستالها کمیاب و زیبا نیستند، هر تکه ی ظریف و کوچک نمک و قند هم کریستال است! بسیاری از مواد معمولی اطراف ما کریستال می باشند.

کریستال شکل جامد یک ماده است و به علت ترتیب قرار گرفتن اتم هایش دارای شکل معین و صور مشخصی می شود. تمام کریستال های یک ماده شبیه بهم هستند، اگر چه ممکنست از لحاظ اندازه و حجم با هم فرق داشته باشند.

در طبیعت صدها ماده ی کریستالی وجود دارد. آب معمولی ترین نوع آنست. وقتی آب منجمد می گردد، تبدیل به کریستالهای یخ زده یا ذرات برف می شود. کریستال های معدنی نیز به روش سنگ معمولی به خود شکل می گیرند، بدین معنی که مقادیر زیادی از مواد سنگی داغ و ذوب شده در اعماق زمین به صورت محلولهای معدنی درمی آیند. وقتی این توده ی عظیم گداخته، یا ذوب شده ی مواد سنگی با فشار به طرف پوسته ی زمین بالا می آیند، شروع به خنک شدن می کنند و به کندی سرد می شوند.

مواد مزبور وقتی از حالت مایع داغ به شکل جامد و سرد درمی آیند تبدیل به کریستال می گردند. مثلا” سنگ خارا محتوی کریستالهای معدنی کوارتز، فلدسپار و سنگ طلق (میکا) می باشد. میلیون ها سال قبل، سنگ خارا توده ی مذاب معدنی به صورت مایع بود. به همان طریق، امروزه هم در زیر پوسته ی جامد زمین توده های مذاب مواد سنگی وجود دارد که به آهستگی در حال خنک شدن و تشکیل دادن کریستال های معدنی به انواع مختلف هستند.

کریستال ها به اشکال زیادی هستند. تمام کریستال های شناخته شده در دنیا را می شود به 32 شکل تقسیم کرد که آنها هم به نوبت به 6 گروه تقسیم بندی می شوند. کریستال ها به انداره های مختلف نیز وجود دارند. بعضی از مواد معدنی تشکیل کریستال هایی می دهند که فقط با میکروسکوپ دیده می شوند. انواع دیگر تشکیل کریستال هایی می دهند که هر یک چند صد پوند وزن دارد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید