آیا ارتباطی بین زیبایی و تلقین وجود دارد؟

رابطه میان زیبایی و تلقین

امروزه علم جدید درمان با هیپنوتیزم نشان می دهد که اعضا و غده هایی که با زیبایی ارتباط دارند میتوان با فکر کنترل کرد و بهترین جایی که این مساله نمود پیدا میکند پوست بدن است.

پوست بزرگ ترین عضو بدن است که از هزاران سلول غیر قابل شمارش،اعصاب، غدد و مویرگ ها تشکیل شده است.

پوست نه تنها سلامتی ما را نشان می دهد بلکه اغلب افکار ما را نیز منعکس میکند.

همه ما دیده ایم که دستپاچگی در مقابل دوست و آشنا موجب تغییر رنگ چهره میشود.

برافروختگی چهره نشان دهنده تفکری است که مویرگ ها را منبسط کرده و در نتیجه خون به سرعت به سطح صورت جریان پیدا میکند.

دانشمندان و پزشکان با تحقیق بر روی این مسائل به نتایج حیرت انگیزی نائل شده اند.

برای مثال شخصی به نام آلمن توانست با استفاده از تلقین و توصیف سوختگی خیالی، یک تاول واقعی را بر بدن بیمار ایجاد کند.

سوابق و آمار انجمن هیپنوتیزم بریتانیا حاوی نمونه های زیادی از این نوع موارد است.

 

تاثیر تنش و خستگی بر کاهش زیبایی

تنش اغلب در کار سایر اعضا و غدد تاثیر میگذارد و موجب بی خوابی، میگرن، تنگی نفس و غیره میشود.

اگر علت آن را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که تخیلی بیش نیست و نیازی به گفتن ندارد که چنین وضعیتی در زیبایی تاثیرات چشمگیری دارد.

حال سوال اینجاست که چگونه می توان این تنش را برطرف کرد؟

وقتی که فرد فکرش مشوش است توصیه و تجویزهای پزشک نتیجه چندانی ندارد زیرا بیمار نمی تواند حواس خود را متمرکز کرده و در نتیجه قادر نیست بر سیستم عصبی تاثیر گذارد.

هیپنوتیزم با تمرکز فکر، بر این مشکل فائق آمده و اجازه میدهد که تلقین با قدرت عمل کند.

شاید هیچ چیز مانند بی خوابی به پوست آسیب نرساند.

خستگی و چشمان بی فروغ حکایت از بی خوابی شبانه دارد.

تنش نیز دشمن بزرگ زیبایی است.

تنش عملی طبیعی برای جنگیدن یا گریختن در مقابل خطری است که انسان را تهدید میکند.

در زندگی مدرن پیچیده ما، انواع خطرات وجود دارد.

اما برای سیستم عصبی نوع خطر هیچ تفاوتی نمیکند.

در هر صورت تنش بر اثر احساس خطر در برابر بیماری، ورشکستی و شکست عشقی یکسان است.

توهمات و تخیلات بسیار قوی هستند. زیرا اندیشه را در موقعیتی مانند هیپنوتیزم ، متمرکز میکنند.

افرادی که با احساسات خود بازی میکنند و مرتبا می گویند که “من از این متنفرم” یا “من از آن میترسم” در واقع ساده و راحت خود را هیپنوتیزم کرده و بیمار میکنند.

بدانید که نق زدن یعنی پژمرده شدن.

خستگی مفرط ناشی از توهمات فکری به پوست شما آسیب میزند.

کج خلقی، بد اخلاقی و تنش در نهایت روی صورت پدیدار میشود.

برای تمدد اعصاب تمرین کنید.

زیرا از این طریق تنش را از خود دور ساخته و به اعضا و غدد بدن این فرصت را میدهید که طبیعی کار کنند.

همچنین بیاموزید که چگونه از تصورات خود به طور سازنده استفاده کنید.

منبع: کتاب اسرار هیپنوتیزم، تالیف: س. ج. وان پلت، ترجمه محمدرضا آل یاسین

 

پاسخی بدهید