راز یکی از پروازهای کریس آنجل لو رفت!

کریس آنجل از شعبده بازان مشهور است که انواع مختلفی از شعبده پرواز را به اجرا در آورده است. هر کدام از آنها راز مختص به خود را دارند.

در این کلیپ شما شاهد افشای راز یکی از پروازهای قدیمی کریس انجل هستید که در دورانی که هنوز خیلی معروف نشده بود انجامش میداد.

این دو نوجوان راز کریس آنجل را کشف کرده اند.

 

پاسخی بدهید