راز شعبده کریس آنجل به علت اشتباه فیلم بردار لو رفت!

لینک ورود به بازی همستر

کریس انجل از اسطوره های شعبده بازی خصوصا سبک نمایش های خیابانی است. متاسفانه راز یکی از شعبده بازی های او که در مجموعه مایند فریک انجام شده بود به علت اشتباه فیلم بردار لو رفت!

در این نمایش کریس آنجل وارد یک فروشگاه شده و وانمود میکند برای اولین بار یک مادر و دخترش را میبیند. با دختر بچه گفتگو کرده و از او میپرسد آیا دلش میخواهد بزرگ شود؟

او پاسخ مثبت میدهد و بعد کریس آنجل او را در یک چشم بهم زدن بزرگ میکند.

ولی فیلم بردار از زاویه ای فیلم گرفته است که در آن زاویه، راز شعبده لو میرود.

اگر به فضای خالی مابین لباس و کریس انجل دقت کنید، می بینید که دختر در حالی که کریس انجل لباس را با دست نگه داشته است، پایین رفته و یک نفر دیگر جای او را میگیرد.

لباس هایی هم که در زیر میز به آن شکل چیده شده اند برای مخفی شدن نفر دوم هستند.

ویدیوی زیر را ببینید:

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید