داستان فرار اسیر آلمانی در جنگ جهانی دوم با قانون جذب!

اسیر آلمانی در خاطرات خود میگوید که در جنگ جهانی دوم با کمک قانون جذب توانسته از اردوگاه کار اجباری روسیه فرار کند و به رویاهایش برسد.

او قبلا مهندس الکترونیک بوده که به عنوان اسیر جنگی برای کار در یک معدن ذغال سنگ فرستاده شده بوده است.

این مطلب از کتاب : قدرت فکر ، ژوزف مورفی انتخاب شده است.

اسیران در ابتدا به طور سرسری مورد معاینه قرار میگرفتند و سپس موظف بودند به طور روزانه مقدار معینی ذغال سنگ تحویل بدهند. در صورتی که زندانی موفق به تحویل آن مقدار از ذغال سنگ نمیشد از جیره غذایی او کم میشد و این امر برابر بود با مرگ او.

بعد از مدتی شروع به طرح نقشه فرار کردم. یقین داشتم ضمیر باطنم در این راه از کمک های لازم دریغ نخواهد کرد…

لینک یوتیوب داستان فرار اسیر آلمانی با قانون جذب

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید