برف چیست و چگونه تشکیل میشود؟

در حقیقت برف همان آب یخ زده و منجمد شده است، پس چرا شبیه یخ نمیباشد؟

در هر دانه برف، تعداد زیادی بلور یخ موجود می‌باشد و انعکاس نور در تمام جهات این بلورها سبب میشود که دانه‌های برف به رنگ سفید مشاهده شوند.

زمانیکه بخار آب در جوّ زمین منجمد شود، برف تشکیل شده و سپس میبارد.

بلورهای کوچک برف شفاف میباشند. چون در جوّ زمین جریان‌هایی وجود دارد لذا بلورها همراه این جریان به حرکت درآمده و بالا و پایین برده میشود.

وقتیکه این شرایط مناسب جوّی به وجود آمد، ذرات بلورها در پیرامون هسته جمع میشوند و بدینگونه ممکن است که بیش از یکصد بلور کوچک با هم پیوسته شوند.

زمانیکه این گروه از بلورهای متشکل پیوسته شدند و به اندازه کافی در جوّ پدید آمدند، به طرف زمین سرازیر میگردند.

ما مجموعه این بلورها را برف می‌نامیم.

برخی از بلورها مسطح و برخی دیگر مانند ستونی از سوزن میباشند. ولی صرف نظر از شکل ظاهریشان، همیشه شش پهلو و زاویه مانند هستند و شاخه‌های هر دانه برف شبیه یکدیگر است.

ولی در هر حالت طرز قرار گرفتن شاخه‌ها فرق دارد.

بنابراین دو دانه برف را نمیتوان مشاهده کرد که دقیقا شبیه هم باشند.

آیا میدانید که دانه‌های برف همیشه سفید نمی‌باشند؟

در بسیاری از نقاط جهان برف‌هایی به رنگ قرمز، سبز، آبی، حتی سیاه هم مشاهده شده است.

علت رنگ‌های مختلف برف چیست؟

علت وجود قارچ‌های ریز شناور در هوا، گرد و خاک و چیزهایی است که هنگام ریزش برف با آن جمع شده و با بلورها آمیخته میشوند.

چون دانه بلورها مقدار زیادی هوا دارد، بنابراین برای گرما هادی ضعیفی به شمار میرود. به همین علت است که لایه‌ای از برف میتواند به سبزی‌ها و محصولات کشاورزی آسیب بزند.

از این خصوصیت برف است که اسکیموها درون کلبه‌های برفی خود میتوانند از سرما کاملا در امان باشند.

منبع: کتاب به من بگو چرا؟ جلد سوم

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید