مقاله انگیزشی برای کسب نتایج مثبت و موفقیت

برای کسب نتایج مثبت و رسیدن به موفقیت باید ذهن شما غالب بر بدن شما باشد.

نتایجی که قبلا بدست آورده اید و باب میلیتان نبوده اند را فراموش کنید.

خود والای شما باعث میشود پیشرفت کنید و در مسیر پیشرفت قرار بگیرید.

پیام های خوش بینانه و مثبت را جدی بگیرید.

درگیر واقعیت کنونی تان نباشد.

گذشته ها گذشته و آینده پیش روی شماست.

امواج مایوس کننده و منفی را کنار بگذارید.

در نتایج کنونی غرق نشوید.

همه چیز را میتوان از انسان گرفت به جز آزادی او در انتخاب هایش.

میتونید از هر جایی که هستید شروع کنید و نتایج مثبت و درخشان را خلق کنید.

نگذارید محدودیت ها و نتایج قبلی شما را کنترل کنند.

شروع کنید به عمل کردن به توصیه های این مقاله.

موفق شدن و آرزوهای بزرگ داشتن احمقانه نیست، بلکه بسیار طبیعی است.

پس شروع کنید.

شما اشرف مخلوقات هستید

مراقب اشتباهاتی باشید که شما را کنترل میکنند.

تفکرات منفی که در ناخودآگاه شما جا خوش کرده اند.

اطلاعات خودتان را از پتانسیل های خودتان بالا ببرید.

خودتان را به درستی بشناسید.

تاثیر تصویر ذهنی در ایجاد نتایج مثبت

یک عامل مهم در موفقیت یا شکست شما وجود دارد؛ آن چیزی نیست جز تصویر ذهنی شما از خودتان.

تعیین کنید که از این پس از پس چه کارهایی بر می آیید.

تصویر ذهنی شما از خودتان برگرفته از شکست ها و موفقیت های قبلی شماست.

اما به خاطر داشته باشید:

هیچ کسی نمی تواند مانع شود این شود که شما تصوری که از خودتان دارید را بهتر کنید.

افکار ما به شکل تصویر هستند.

به هرچیزی که فکر می کنید تصویری در ذهن شما ایجاد میشود.

برای کسب نتایج مثبت باید تصاویر ذهنی شما هوشیارانه انتخاب شوند.

نتایج انعکاسی از تصویری است که عمیقا در ناخوداگاه شما حک شده اند.

جهان به شکل منظم عمل میکند و قانون علت و معلول در همه چیز هست. پس هوشیار باشید!

مراقب قانون شکن درونتان باشید.

مسئولیت کامل نتایج را به عهده بگیرید و از همین امروز برای بهبود نتایج اقدام کنید.

یک تعهدنامه برای خودتان بنوسید و جزئیات را در آن وارد کنید.

سپس آن را امضا کنید و به آن ملزم شوید.

برگرفته از سخنان باب پراکتور

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید