مرور برچسب ها

آموزش هیپنوتیزم

دانلود 4 آموزش در زمینه نیروهای ذهنی و متافیزیک از ایمان صدیقی

4 آموزش به صورت PDF از آموزش های جدید ایمان صدیقی که در زمینه شناخت و پرورش نیروهای ذهنی و متافیزیکی هستند را میتوانید اکنون به صورت رایگان از لینک های زیر دانلود کنید. این آموزش ها در مورد یادگیری هیپنوتیزم از طریق کتاب، انجام تله پاتی و…

عوارض و عواقب انجام نشدن تلقینات بعد از هیپنوتیزمی

در برخی از موارد، مثلا" در شرایطی که خلسه ی هیپنوتیزمی سوژه خیلی سبک است و یا به علت برخی از دینامیسم های درونی سوژه که برای هیپنوتیزور روشن نیستند، سوژه ممکن است مات و بی حرکت باقی بماند، و از انجام حرکت خودداری کند. اگر سوژه به تلقینی که…

معیارهای سنجش عمق هیپنوتیزم چیست؟

در سالهای اخیر تعدادی از معیارهای استاندارد اندازه گیری حساسیت به هیپنوتیزم طراحی و ارائه شده اند. شاید یکی از آنها که بیشترین میزان کاربرد را داشته و به عنوان ملاک و معیاری برای سایر موارد مشابه در آمده است، معیار حساسیت به هیپنوتیزم…

عمق خلسه به عنوان یک درجه بندی در هیپنوتیزم

اگر هیپنوتیزم شدن خیلی ساده یک موضوع «آری یا نه» بود، در این شرایط ( در وضعیت آری) ما می توانستیم مستقیما" به سوی درمان پیش رویم. باری، به نظر می آید که جریان القای خلسه روند مستمری باشد که با اولین جواب مثبت دادن سوژه به تلقینات هیپنوتیزمی…

تبدیل یک سرباز ساده به یک تک تیرانداز ماهر با هیپنوتیزم

در برخی از موارد هیپنوتیزور ممکن است شرایط انجام کاری را برای فردی راحت تر کند و یا از طریق تلقینی کارایی یا قابلیت او را در انجام کاری افزایش دهد. در طول جنگ جهانی دوم نویسنده (واتکینس) به عنوان یک روان شناس نظامی در ارتش و جبهه های جنگ…

پیدایش بی حسی در دست

هیلگارد بر اساس چند آزمایش که آنها را در دانشگاه استانفورد انجام داده، نشان داده که پس از انجام تلقینات بعد از هیپنوتیزمی برای تسکین درد، به صورت واضح و قانع کننده ای در شرایط هشیاری یا بیداری آگاهانه، سوژه دیگر واقعا" دردی را احساس نمی…

پاندول شورول چیست؟

این وسیله یک معیار تلقین پذیری است که شدیدا" با حالت هیپنوتیزم پذیری رابطه ی مستقیم دارد. هر چند برای کار در شرایط درمانی و در ارتباط با بیماران چندان عملی نیست، ولی برای نشان دادن تأثیرات تلقین به یک کلاس و همین طور غربالگری برای جستجوی…

هیپنوتیزم به عنوان یک حالت افزایش تلقین پذیری

بیشترین و شایع ترین تعبیر یا تفسیری که از هیپنوتیزم در کتابهای روان شناسی و روان پزشکی می شود، تأکید بر روی جنبه تلقین پذیری در هیپنوتیزم است. به یاد بیاوریم که برای اولین بار برید این موضوع را مطرح کرد و مورد تأیید لیبولت و برنهایم قرار…

نظریه ایدئوموتور هیپنوتیزم

اگر از فردی خواسته شود که به شرح یک پلکان مارپیچی بپردازد، بیشتر این احتمال وجود دارد که او برای شرح و بسط مطلب با انگشتش به رسم شکلی مارپیچی در هوا بپردازد. این مطلب به خوبی نشان داده شده که فکر کردن درباره یک عمل، در غالب موارد تمایل برای…

راز آموزش هیپنوتیزم کردن دیگران 😮😵

کتاب های زیادی در مورد هیپنوتیزم نوشته شده و برخی از آنها همانند کتاب روانشناسی هیپنوتیزم اثر شعبان طاووسی ملقب به کابوک، ادعا کرده اند که هیپنوتیزم را آموزش داده اند، اما گویی در عمل با خواندن کتاب نمیتوان هیپنوتیزم را یاد گرفت. البته خود…