چگونه ضبط صوت صدا را ضبط می‌کند؟

از 1877 که تامس ادیسون نخستین دستگاه ضبط صدا، یعنی گرامافون، را اختراع کرد، پیوسته پیشرفتهای مهمی در این زمینه پدید آمد. ما اکنون خود می بینیم که صنعت ضبط و پخش صوت با چه سرعتی راه تکامل را می پیماید و ما را از مزایای خود بهره ور می سازد.

ضبط صوت یکی از مهمترین دستگاههایی است که در این زمینه پدید آمده است. اما بیشتر مردم از نقش آن آگاهی ندارند.

ضبط صوت به یک یا چند میکروفن مجهز است، و صدا را بر روی نوار مخصوصی به نام نوار مغناطیسی ضبط می کند.

شیوه ی کار ضبط صوت بدین گونه است که نخست صدا را به علایم برقی تبدیل می کند. سپس این علایم به صورت ذراتی بر روی نوار مغناطیسی ، پشت سر هم، قرار می گیرند.

برای باز شنیدن صدایی که اینگونه ضبط شده، دوباره همان نوار را در ضبط صوت به گردش در می آوریم تا ذرات مغناطیده بار دیگر همان علایم برقی را به دستگاه پس بدهند، و مجددا تبدیل به صدا شوند.

یکی از امتیازهای نوار، نسبت به صفحه‌ی گرامافون، این است که می توان آن را تصحیح کرد. یعنی آن قسمت از نوار را که بد ضبط شده و یا اصلا می‌خواهیم حذفش کنیم، به آسانی این کار با بریدن قسمتی از آن، امکان پذیر است.

همچنین می توان نوار جدیدی را به جای نوار حذف شده نهاد، و یا نواری را به نوار دیگر وصل کرد.

در اوایل نمی شد که نوار پر شده را در ضبط بگذارند و مستقیما از آن صدا را بشنوند. بلکه لازم بود که صدا را به روی یک صفحه‌ی گرامافون منتقل کنند. برای این کار، صدایی که قبلا بر روی نوار پر شده بود، سوزنی را به ارتعاش می انداخت و سوزن هم شیارهایی روی یک صفحه‌ی نرم لاکی، پدید می آورد.

صفحه‌ای که بدین گونه پر می شد صفحه‌ی مادر بود که بعدا از روی آن صفحه‌های متعدد دیگری را چاپ می کردند. این کار نیز به کمک حرارت بخار و فشار، صورت می گرفت.

اما با پیشرفت صنعت، نوار ضبط صوت، بدون نیاز پر کردن صفحه، مستقیما قابل استفاده گردید. البته چنین پیشرفتی خیلی هم آسان به دست نیامد.

در ابتدا، قرقره های سیمی کار نوار ضبط صوت را می کرد. سپس نوارهای فلزی اختراع شد که نتیجه ی نسبتا خوبی دربرداشت. آنگاه چون متفقین در جنگ جهانی دوم آلمان را اشغال کردند، دیدند که در ایستگاه های سخن پراکنی این کشور نوعی ضبط صوت بسیار جالب، وجود دارد که با نوارهای پلاستیکی کار می کند.

از اینجا مردم دیگر نقاط دنیا نیز پی بردند که چگونه می توان از پلاستیک نوار مغناطیسی برای ضبط صوت، تولید کرد. بدین گونه تحولی جدید و بزرگ در این زمینه رخ داد.

همانگونه که برایتان گفتیم، شیوه ی ضبط کردن صدا در ضبط صوت این چنین است که علایم برقی به صورت ذرات فلزی روی نوار مغناطیسی پشت سر هم مرتب می گردند. پس می توان یک نوار را ده ها بار مورد استفاده قرار داد بی آنکه خش بردارد و یا آنکه حالت خود را از دست بدهد.

صدای ضبط شده را می توان به آسانی از روی نوار پاک کرد، بدین گونه که ترتیب ذرات مغناطیسی آن را بر هم می زنیم و از نو آن را برای ضبط صدایی دیگر آماده می کنیم.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید