آموزش شعبده بازی ذهن خوانی خودکارهای در دار

وسایل لازم برای اجرای تردستی ذهن خوانی: چهار خودکار در دار، یک لیوان، ورق کاغذ

تردستی شماره ی 1 :

چهار خودکار دردار تهیه کنید و آنها را در یک لیوان قرار دهید. از تماشاچی بخواهید که یکی از خودکارها را انتخاب کرده و با آن نام خود را روی ورقه کاغذ بنویسد. سپس از اتاق خارج شوید تا او این کار را انجام دهد. بعد از این که  تماشاچی نام خود را بر روی کاغذ نوشت و در آن را گذاشت و خودکار را به لیوان برگرداند، به اتاق برگردید.

اکنون شما می توانید با قدرت جادویی خود بگویید او با کدام خودکار نام خود را روی ورق کاغذ نوشته است. مطمئنا” هر تماشاگری وقتی که بتوانید این کار را انجام دهید دچار شگفتی می شود.

راز تردستی:

در حقیقت، نیازی به جادوگری نیست. راز نهفته در پشت این شعبده بسیار ساده است. فقط کافی است در خودکارها را طوری تنظیم کنید که مثلا” نوک همه ی آنها به سمت مارک خودکار قرار گیرد.

بدین ترتیب تماشاچی در یکی از خودکارها را برمی دارد و نام خود را با آن روی کاغذ می نویسد و وقتی که در خودکار را دوباره می گذارد جای آن تغییر می کند و دیگر رو به روی مارک و نوشته ی روی خودکار قرار ندارد. بنابراین شما به راحتی متوجه می شوید که او با کدام یک از خودکارها نام خود را بر روی کاغذ نوشته است.

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی رامز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید