آموزش شعبده بازی ساده

نوشابه خنک بخورید! وسایل لازم برای شعبده بازی: سه کارت، قلم

تردستی شماره 42 : با این تردستی می توانید یک نوشیدنی مجانی بخورید. سه کارت را به پشت، روی میز بگذارید. از یکی از دوستان خود بخواهید که یکی از کارت ها را انتخاب کند و بردارد. سپس از دو دوست دیگر خود بخواهید هر کدام از آنها نیز یک کارت انتخاب کنند.

اکنون نفر دوم کارت خود را رو می کند: «می خواهید یک نوشیدنی سرد بخورید؟» سپس نفر سوم کارت خود را رو می کند . «بله، اما چه کسی پول آن را می دهد؟» و آنگاه به نفر اول می گویید کارت خود را رو کند: «من پرداخت می کنم. نگران نباشید.» و بدین ترتیب می خندید و تفریح می کنید.

راز تردستی:

رمز مسئله در این است که شما باید موضوع هر سه کارت را بدانید و مراقب باشید که هر کدام از سه نفر کارت مربوط به خود را بردارند. ولی اگر مثلا” نفر اول کارت مربوط به نفر دوم را برداشت از او بخواهید که کارت را به نفر دوم بدهد. تا ترتیب پرسش و پاسخ ها مثل آنچه در بالا گفته شد تنظیم گردد.

منبع: کتاب آموزش شعبده بازی – پاتابی رامز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید