آیا امواج موبایل سرطان زاست؟

بر اساس مطالعات انجام شده، هیچ دلیل قطعی برای اینکه امواج موبایل سرطان زا باشند وجود ندارد¹²³. با این حال، برخی مطالعات نشان داده‌اند که استفاده بیش از حد از تلفن همراه ممکن است باعث افزایش خطر بروز سرطان شود¹. اما هنوز تحقیقات بیشتری برای تایید این موضوع لازم است. به همین دلیل، بهتر است که از تلفن همراه به میزان لازم استفاده کنید و در صورت امکان، از دستگاه‌های دیگر برای مکالمه استفاده کنید¹.

منبع: مکالمه با Bing، 5/28/2023

پاسخی بدهید