آیا تغییر روزهای تعطیل در کشورهای اسلامی حقیقت دارد؟

این شایعه که از اواخر بهمن ماه امسال در فضای مجازی منتشر شده است، حاکی از آن است که کشورهای اسلامی تصمیم گرفته‌اند روزهای تعطیل خود را به شنبه و یک شنبه تغییر دهند. این شایعه با واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران فضای مجازی همراه بوده است.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، این شایعه صحت ندارد. هیچ منبع رسمی از تصمیم کشورهای اسلامی برای تغییر روزهای تعطیل خبر نداده است. البته، برخی از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی و ترکیه، در حال بررسی امکان تغییر روزهای تعطیل خود هستند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید