اثبات علمی خدا | قاطعانه‌ترین پاسخ به آتئیست‌ها | رد استدلال ساعت ساز نابینا داوکینز و…

لینک ورود به بازی همستر

اثبات خدا با مدل جدید برهان نظم و پاسخ به ریچارد داوکینز و نیل دگراس تایسون قاطعانه‌ترین پاسخ به آتئیست‌ها برای اثبات خدا | رد استدلال ساعت ساز نابینا داوکینز و… حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید. این ویدیو را باید حتما تا انتها ببینید وگرنه ممکن است دچار برداشت اشتباه شوید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید