افشای راز شعبده زویر مورتیمر با نمکدان

در این ویدیو یکی از شعبده بازی های زویر مورتیمر که از شعبده بازان مطرح امروزی است را افشا کردیم:

 

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید