بررسی چند باور اشتباه علمی و تاریخی

باورهای نادرست علمی:

 • زمین صاف است.
 • انسان با نسل میمون ها هیچ ارتباط ژنتیکی ندارد.
 • واکسن ها باعث اوتیسم می شوند.
 • موبایل ها باعث سرطان مغز می شوند.
 • مصرف زیاد قهوه باعث ناباروری می شود.
 • خوردن هویج باعث تقویت بینایی در تاریکی می شود.

باورهای نادرست تاریخی:

 • نرون هنگام سقوط رم در حال نواختن ویولون بود.
 • اسکندر کبیر بزرگترین امپراطوری تاریخ را داشت.
 • گالیله اولین کسی بود که گفت زمین گرد است.
 • ماری آنتوانت به دهقانان فرانسوی گفت که کیک بخورند.
 • آتش سوزی بزرگ شیکاگو توسط لگد یک گاو به چراغ طویله شروع شد.
 • توماس ادیسون الکتریسیته را اختراع کرد.
مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید