برهان علیت به زبان ساده

برهان علیت، که به نام‌های برهان علت اول، برهان سببیت و برهان کیهان‌شناختی نیز شناخته می‌شود، یکی از راه‌های اثبات وجود خدا است. این برهان بر اساس این ایده است که هر چیزی در جهان “معلول” چیزی دیگر است و به “علت”ی نیاز دارد تا وجود داشته باشد.

مراحل برهان علیت:

 1. مشاهده جهان: ما در اطراف خود چیزهای زیادی می‌بینیم، از اشیاء کوچک گرفته تا پدیده‌های بزرگ، مانند خورشید و ستارگان. همه اینها “معلول” هستند، به این معنی که توسط چیز دیگری به وجود آمده‌اند.

 2. اصل علیت: ما این اصل را می‌پذیریم که هر معلولی به علتی نیاز دارد. این اصل از تجربه و مشاهده ما از جهان به دست می‌آید.

 3. استدلال: اگر هر معلولی به علتی نیاز دارد، و جهان مجموعه‌ای از معلول‌ها است، پس جهان باید به یک “علت اول” نیاز داشته باشد.

 4. ویژگی‌های علت اول: این “علت اول” باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد:

  • خالق: باید جهان را به وجود آورده باشد.
  • قدیم: باید ازلی و بدون آغاز باشد، زیرا نمی‌تواند معلول چیز دیگری باشد.
  • مستقل: نیاز به هیچ چیز دیگری ندارد.
  • قادر: قدرت خلق جهان را داشته باشد.
 5. نتیجه: این “علت اول” که واجد این ویژگی‌ها است، همان “خدا” است.

نکاتی درباره برهان علیت:

 • این برهان فقط وجود خدا را اثبات می‌کند، نه صفات او را.
 • برخی از فلاسفه و دانشمندان با این برهان مخالف هستند و اشکالاتی به آن وارد می‌کنند.
 • برهان علیت تنها راه اثبات وجود خدا نیست و راه‌های دیگری نیز برای اثبات وجود خدا وجود دارد.

مثالی برای برهان علیت:

فرض کنید یک خانه می‌بینید. این خانه “معلول” است، زیرا توسط انسان‌ها ساخته شده است. انسان‌ها “علت” این خانه هستند. اما انسان‌ها نیز “معلول” هستند، زیرا توسط پدر و مادر خود به وجود آمده‌اند.

با ادامه این زنجیره، به “علت اول”ی می‌رسیم که خود معلول هیچ چیز دیگری نیست. این “علت اول” همان “خدا” است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید