تقویت قدرت حدس زدن

همان طور که قبلا” بیان داشتیم، بر اثر شرطی شدن هایی که در دوران کودکی و نوجوانی بر وجود انسان ها تحمیل می شود، قدرت و قابلیت حدس زدن آزاد و بدون توجه به احتمالات و عادات، روز به روز ضعیف تر می شود و پیش بینی و پیشگویی به خوبی صورت نمی گیرد. با اینکه مسیرها و کانال های عصبی بسیار متفاوتی در مغز وجود دارد، معمولا” انسان در تفکر و ارائه ی عکس العمل ها بیشتر از مدارهایی استفاده می کند که بیشتر از آنها استفاده شده است، مثل هنگامی که انسان در جنگل یا صحرا است و ترجیح می دهد در مسیرهایی حرکت کند که عده ی زیادی قبلا” با گام نهادن بر آنها راه یا کوره راهی ایجاد کرده اند. انسان برای هر کاری از عقل و ارزشیابی استفاده نمی کند.

برای اینکه انسان به قابلیت های روحی طبیعی بازگردد، باید تمام انعکاس های شرطی ساخته شده و اصول عقلی قراردادی و مصلحتی را کنار بگذارد. قدرت ها و قابلیت های روحی تنها در شرایطی به انسان روی می آورند که تمام تعقل ها و مصلحت اندیشی های گذشته از وجود او رخت بربندند. بنابراین انسان باید به همان فضای معصومانه و ساده ی دوران کودکی برگردد که تفکر و اندیشه ی او بر اثر فشارها و قالب های فکری از طیران و آزاداندیشی باز نایستاده بود.

شما باید بدون ترس و تردید بار دیگر حدس زدن و پیشگویی حوادث و وقایع را شروع کنید و ادامه اش دهید. با این تمرین ها بار دیگر به استعدادهای خداداد خویش امکان قدرت نمایی و بالندگی می دهید و به جای تکیه بر قوانین ساختگی، بر اساس طبیعت و غریزه ی خویش اقدام می کنید. به هیچ وجه به خودتان فشار نیاورید و آزاد و طبیعی رفتار کنید.

برای افراد تازه کار، حدس زدن اینکه اولین فردی که بعد از این به آنها تلفن می کند چه کسی است، شروع خوب و راحتی است. اگر از روی حساب احتمالات و براساس اینکه چه کسانی بیشتر به شما تلفن می زنند به این کار اقدام کنید، از راه درست منحرف شده اید. با توجه به احساس خود اقدام کنید و نام فردی را که خیال می کنید به شما تلفن می کند روی ورقه ای بنویسید. توصیه می کنم یک دفترچه یادداشت کوچک تهیه کنید و در آن تمام پیشگویی ها و ادراکات خود را بنویسید. علاوه بر موضوع، تاریخ روز و ساعت آن را هم یادداشت کنید. در کمال صراحت و صداقت نتایج را یادداشت کنید. برای نمونه، برخی از یادداشت های شما باید به این صورت باشد:

پنجشنبه 18 مرداد ماه: اولین فردی که به من تلفن می کند، پرویز خواهد بود.

نتیجه: این پیش بینی نادرست بود، حسین به من زنگ زد.

جمعه 19 مرداد ماه: موقعی که احمد به دیدن من می آید، لباس آبی رنگ به تن خواهد داشت.

نتیجه: حدس من درست بود و او پیراهن آبی رنگ پوشیده بود.

جمعه 19 مرداد ماه: در مسابقه امروز فوتبال، تیم «الف» برنده می شود.

نتیجه: تیم «الف» با نتیجه یک بر صفر بر حریف خود پیروز شد.

جمعه 19 مرداد ماه: پس از خروج از خانه، اولین فردی را که می بینم مرد خواهد بود.

نتیجه: پس از خروج از خانه، اولین فردی که دیدم پرویز بود.

می توانید درباره ی هر موضوع یا هر فردی به حدس و گمان بپردازید: رنگ اولین خودرویی که می بینید، نام اولین ترانه ای که از رادیو پخش می شود، نام یا موضوع برنامه ای تلویزیونی و غیره. هر روز دست کم بیست بار به حدس و گمان رو آورید.

منبع: کتاب تقویت نیروهای روحی و روانی – تالیف: زاک مارتین – ترجمه: دکتر جمالیان

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید