تکرار عدد 800 یعنی چی؟

لینک ورود به بازی همستر

800 عددی است که نشانه هماهنگی با کائنات و بی نهایت است. انرژی عظیمی در اختیار شما قرار میگیرد. ممکن است ثروت یا موقعیت خوبی برای کسب آن باشد. به نشانه ها دقت کنید و طبق آنها رفتار کنید چون در غیر این صورت ممکن است به هدف خود نرسید.

امیا معتقد است که نشونه و اعداد در زندگی هرکسی منحصر به فرد است و باید به صورت اختصاصی تفسیر شود. او در یوتیوب اسرار ماورا این مورد را آموزش داده است:

عدد و نشونه توی زندگیم دیدم چه کار کنم؟

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید