حقه قدیمی تردستی منتال با کتاب

وسایل لازم: مداد، کاغذ، دو تا فرهنگ لغت یا دفترچه تلفن

تردستی شماره 6 : این تردستی بدون شک یکی از شعبده های جالب در زمینه ی فکر خوانی است. یک فرهنگ لغت (یا دفترچه تلفن) را به افراد حاضر نشان دهید. به یکی از تماشاگران تکه ای کاغذ بدهید و از او بخواهید عددی را (در محدوده ی صفحات فرهنگ لغت) روی آن بنویسد. بعد از نفر دوم بخواهید عددی را از 1 تا 30 روی آن بنویسد.

اکنون کاغذ را به نفر سوم بدهید و از او بخواهید فرهنگ لغت را باز کند و شماره صفحه ای را که مطابق با عددی است که نفر اول روی کاغذ نوشته بیاورد و در آن صفحه، سطری را که مطابق با عددی است که نفر دوم روی کاغذ نوشته شد، پیدا کند و آن را روی کاغذ بنویسد.

اما قبل از آن که این کار بکند از اتاق خارج شوید و وقتی که نفر سوم این کار را کرد وارد شوید. سپس به چشمان نفر سوم خیره شوید و مطلبی را که در آن سطر از کتاب فرهنگ نوشته شد، برایش بگویید! بدین ترتیب همه را غافلگیر خواهید ساخت.

راز تردستی: راز این جادوگری ذهنی خیلی هوشمندانه است. وقتی که نفر اول و دوم عددهای خود را روی کاغذ می نویسند باید آنها را بخاطر بسپارید.

سپس وقتی که به اتاق دیگر رفتید، در آنجا نسخه  مشابه آن فرهنگ لغت را که قبلا” خودتان در جایی مخفی کرده اید در آورده و باز کرده همان شماره صفحه و شماره سطر را پیدا می کنید و مطلبی که نوشته شده روی کاغذی می نویسید یا آن را حفظ می کنید تا برای افراد بیان کنید.

منبع: آموزش شعبده بازی – پاتابی رامز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید