دانلود رایگان کتاب آموزش حرکت دادن اشیا از راه دور

در کتاب جامع تله کینزی، ابتدا به تعریف دقیق تله کینزی و سایکوکینزی و تفاوت های آن پرداخته شده است. تله کینزی به ایجاد حرکت یا جنبش در هر شیء بدون دخالت عاملی مادی گفته میشود و سایکوکینزی یعنی با نیروی ذهن و روان بتوانیم روی جسمی تاثیر بذاریم. مثلا چشم زخم نوعی سایکوکینزی محسوب میشود. بعد از آشنایی با مفاهمی اولیه، سپس روش هایی ساده که همه بتوانند این دو نیرو را در خود به معرض آزمایش بگذارند، در این کتاب گفته شده است. نویسنده تجربیات خود را نیز در کتاب گنجانده است و از بیان مطالب تکراری در این زمینه خودداری کرده است. این کتاب برای علاقمندان میتواند بسیار مفید واقع شود.

لینک دانلود کتاب

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید