دیدن عدد 300 یعنی چی؟

لینک ورود به بازی همستر

عدد 300 به عدد 3 و صفر اشاره دارد. عدد 3 نمادی نیکو محسوب میشود و به معنی سیگنال مثبت در سرمایه گذاری است. دو عدد صفر نماد هارمونی است و عدد 300 در کل مثبت است.

امیا معتقد است که عددها و نمادها در زندگی هرکسی منحصر به خود اوست و باید به صورت اختصاصی تفسیر شوند. او در کانال یوتیوب این مساله را آموزش داده است:

عدد و نماد توی زندگیم دیدم چه کار کنم؟

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید